Roland Dąbrowski, zatrudniony w Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Kluczborku, od długiego czasu jest zafascynowany postacią Jana Kasprowicza oraz jego krewnymi. Właśnie ukończył swoją drugą publikację na ten temat, która jest biografią wnuka poety, Jana Małaczyńskiego.

Jak sam podkreśla, fascynacja Kasprowiczem zaczęła się od słowa „metafizyka”. Przypomina skąd wzięła się ta fascynacja – wszystko zaczęło się od konkursu walentynkowego organizowanego przez jedną z gazet. Celem konkursu było sparowanie dziesięciu listów miłosnych z dziesięcioma odpowiednimi fotografiami. Wśród nich znajdował się list Kasprowicza do żony Jadwigi. Ten list nie był niczym szczególnym, ale wywołał u Dąbrowskiego chęć poszerzenia wiedzy o tej parze. To były czasy przed erą internetu, więc dostęp do informacji był ograniczony, co jeszcze bardziej go pociągało – jak sam mówi: im trudniej tym lepiej.

Pierwsza publikacja Rolanda Dąbrowskiego nosi tytuł „Kasprowicz, Przybyszewski oraz ona… Jadwinia”. Ta trójka była głównymi bohaterami skandalu obyczajowego z przełomu XIX i XX wieku. Jadwiga Kasprowiczowa opuściła dom rodzinny, zostawiła męża i dzieci, by połączyć swoje życie z Przybyszewskim.

Chociaż o życiu dwóch literatów było już wiele wiadomo, to o Jadwidze informacji brakowało. To właśnie Roland Dąbrowski wypełnił tę lukę informacyjną swoją publikacją.