Na fali ostatnich wyborów samorządowych, które miały miejsce 7 kwietnia, Koalicja Obywatelska zyskała na sile w radzie miasta Kluczbork. Działając tam we współpracy z lokalnym ugrupowaniem Ziemia Kluczborska, na czele z burmistrzem Jarosławem Kielarem, KO wzmacnia swoją pozycję. Tym samym, dwóch wiceburmistrzów będzie teraz reprezentowało Kluczbork, z których jeden to przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej.

Mimo że wybory nie przyniosły zauważalnej zmiany na pierwszy rzut oka, to gminą Kluczbork nadal rządzi Jarosław Kielar. Jest on nieprzerwanie na stanowisku od 2002 roku, co czyni go jednym z najdłużej urzędujących włodarzy na Opolszczyźnie. Na szczeblu powiatowym jego ugrupowanie Ziemia Kluczborska kontynuuje swoje drugie kadencyjne rządy.

Jednakże te pozorne braki zmian kryją istotne przetasowania w lokalnej scenie politycznej. Niewątpliwie, wzmocnienie Koalicji Obywatelskiej po wyborach samorządowych zapowiada zmiany w strukturach władz Kluczborka. Chociaż Piotr Pośpiech przegrał wybory na burmistrza z Jarosławem Kielarem, jego komitet Stąd Jesteśmy wprowadził 5 radnych do rady miasta.

Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka, zapowiedział, że od 1 czerwca miasto będzie miało dwóch wiceburmistrzów. Drugie stanowisko obejmie Dariusz Mazurczak, współpracownik KO. Dariusz Mazurczak to lider Platformy Obywatelskiej w Kluczborku i jeden z najbliższych współpracowników marszałka opolskiego Andrzeja Buły. Aktualnie pełni funkcję wicedyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, a jego żona Katarzyna Juranek-Mazurczak jest dyrektorem Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku.

Dariusz Mazurczak, jako nowo wybrany radny Koalicji Obywatelskiej w kluczborskiej radzie miejskiej, ustąpi swoje miejsce następnej osobie na liście – Adamowi Szmigielowi. Plotki mówią również o możliwym awansie radnego Krzysztofa Adamskiego (KO) związane z tym rozwiązaniem. Od marca Adamski pracuje w OCRG i prawdopodobnie zostanie mianowany nowym wicedyrektorem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.