Planowany jest nowy 23-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11, który ma rozciągać się od Siemianic w Wielkopolsce do Gotartowa koło Kluczborka. Realizacja tego projektu, który ma zostać zakończony za cztery lata, przewiduje koszty przekraczające pół miliarda złotych.

Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu poinformowała, że proces budowy już się rozpoczął. Wiosną podpisano kontrakty na projektowanie i wykonanie dwóch segmentów drogi S11: od Kępna do Siemianic i od Gotartowa do początku obwodnicy Olesna. Teraz jesteśmy na etapie zbliżania się do zawarcia umowy na wykonanie kolejnego fragmentu tej trasy, czyli prawie 23-kilometrowego odcinka między Siemianicami a Gotartowem.

Przetarg na realizację tego odcinka trwał najdłużej spośród wszystkich segmentów. Mimo że GDDKiA wyłoniła najkorzystniejszą ofertę w styczniu, konkurencyjny oferent złożył odwołanie. Chociaż Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła ten protest, sprawa trafiła do sądu, który nakazał ponowne dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ostatecznie, spośród 8 firm ubiegających się o realizację projektu, najlepszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia, oferując kwotę 577.556.748,89 zł. To samo konsorcjum było odpowiedzialne za budowę obwodnicy Olesna, która jest 25-kilometrowym fragmentem drogi ekspresowej S11.