Mieszkańcy Gminy Kluczbork oraz Powiatu Kluczborskiego wyrażają swoje zdecydowane niezadowolenie, składając petycję przeciwko planom realizacji projektu „Zakład recyklingu odpadów tworzyw sztucznych”, który miałby zostać ulokowany przy ulicy Fabrycznej 1 w Kluczborku.

Reprezentacja obywateli tej społeczności wyraziła swoją mocną dezaprobatę dla tego pomysłu – mówi Piotr Pospiech, radny miejscowy. Wyraża on swoje głębokie zaniepokojenie co do wpływu takiego zakładu na jakość życia mieszkańców.

Petycja, którą składamy, wynika z troski o dobro publiczne i jest odpowiedzią na nasze, mieszkańców, uzasadnione obawy związane z planowanym projektem „Zakład recyklingu odpadów tworzyw sztucznych” przy ul. Fabrycznej 1 w Kluczborku. Zwracamy uwagę, że rodzaj działalności, jaki ma być prowadzony w ramach tego przedsięwzięcia, ze względu na charakter produkcji i stosowane technologie, w prawie polskim jest uznany za potencjalnie szkodliwy dla środowiska – czytamy w petycji.

W naszym działaniu kierujemy się przede wszystkim troską o dobro wspólne, a w szczególności o ochronę zdrowia i życia mieszkańców Kluczborka. Uważamy, że te wartości wymagają specjalnej ochrony, a decyzja w tej sprawie leży w gestii Adresata petycji, jako organu władzy publicznej odpowiedzialnego za rozwiązanie tej kwestii – podkreśla treść petycji.