Właściwości lokalne zdołały zgromadzić przekraczającą 267 tysięcy złotych dotację z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do sfinansowania utrzymania pięciu linii komunikacyjnych. W rezultacie, z własnej kasy budżetowej, samorząd musi przyczynić się dodatkowo kwotą nieco przekraczającą 112 tysiące złote, aby zapewnić ciągłość działania istniejącej sieci połączeń.

Jest to znaczne wsparcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie z tych linii są dochodowe – podkreśla Jarosław Kielar, który jest burmistrzem Kluczborka.

Liczba linii autobusowych, które są objęte dofinansowaniem, wynosi pięć i łącznie mają one długość przekraczającą 76 kilometrów.