10 stycznia, w środku tygodnia, mieszkańcy Kluczborka licznie zgromadzili się, aby pożegnać swojego wieloletniego duchowego przewodnika – księdza seniora Henryka Schrödera. Ostatnie pożegnanie odbyło się na lokalnym cmentarzu komunalnym. Wieloletni proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej zakończył swoją ziemską wędrówkę 5 stycznia, mając 81 lat.

Za nabożeństwem żałobnym, które miało charakter ekumeniczny, oprócz bliskich zmarłego kapłana stanęli także inni duchowni wyznania luterańskiego. Wśród nich znaleźli się tak poważane osoby jak biskup Jerzy Samiec – obecny zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, biskup Marian Niemiec – reprezentujący diecezję katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czy biskup Marcin Makula – stojący na czele Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Od roku 2021 jest on również naczelnym kapelanem wojskowym. Oprócz nich, nabożeństwo żałobne uświetnił swoją obecnością ksiądz Mateusz Łaciak, obecnie pełniący funkcję proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku.

Aktualne władze miasta również uczciły pamięć zmarłego księdza – starosta Mirosław Birecki oraz burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar. Pożegnanie księdza seniora było także ważnym momentem dla przedstawicieli państwowej i ochotniczej straży pożarnej, delegacji różnych parafii, w których ksiądz Henryk pełnił swój urząd, a także licznych mieszkańców Kluczborka.

W słowach pożegnalnych wypowiedzianych przez ks. Mateusza Łaciaka zawarte były słowa wdzięczności za życie i posługę księdza Henryka Schrödera. Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej podkreślił ogromny wkład zmarłego w życie społeczności Kluczborka i okolicznych miejscowości. Wskazał na jego nieskończone poświęcenie i zaangażowanie, które przejawiało się m.in. w 31-letniej nieustannej służbie kościołowi jako proboszcz.