Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu oficjalnie zapowiada rozpoczęcie prac związanych z modernizacją i rozbudową odcinka DK45, łączącego Jełowę z Bierdzanami. Ten 11-kilometrowy fragment drogi krajowej stanowi część trasy prowadzącej z Opola do Kluczborka. Na przestrzeni kolejnych dni, poczynając od poniedziałku 30.10, na tym odcinku wdrożony będzie ruch wahadłowy.

Przebudowa obejmuje nie tylko wzmocnienie obecnej konstrukcji jezdni, ale również jej częściową wymianę na niektórych fragmentach. Podczas prac zostaną zrealizowane cztery nowe ronda, które usprawnią komunikację na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi: DW461 na terenie Jełowej, DW463 w Bierdzanach, a także DW494 prowadzącą w kierunku Olesna. Dodatkowo, jedno z rond powstanie na skrzyżowaniu z ulicą Wolności, również w Jełowej.

Projekt zakłada też budowę ścieżek dla pieszych i rowerzystów oraz dodatkowych jezdni, które będą obsługiwały przyległe do drogi tereny. Ponadto, na modernizowanym odcinku znajdą się elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz nowoczesne oświetlenie drogowe.

Na realizację projektu przebudowy odcinka DK45 pomiędzy Jełową a Bierdzanami zdecydowała się firma Mota Engil. Inwestycja, której wartość oszacowano na ponad 105 milionów złotych, planowana jest do wykonania w latach 2023-2025.