W najbliższym czasie w Kluczborku nastąpi wymiana ponad 3800 starych, rtęciowych i sodowych opraw oświetleniowych na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED. To znacząca inwestycja, która nie tylko poprawi jakość oświetlenia, ale także przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii.

Burmistrz Kluczborka, Jarosław Kielar, podkreśla wartość tej inwestycji, wskazując na jej długoterminowe korzyści finansowe. Jak mówi, pomimo początkowych kosztów związanych z realizacją projektu, z czasem inwestycja zacznie przynosić oszczędności wynikające z ograniczenia zużycia energii.

Planowany termin zakończenia procesu modernizacji oświetlenia to środek stycznia następnego roku. Dzięki temu mieszkańcy Kluczborka już niedługo będą mogli cieszyć się lepszym i bardziej ekologicznym oświetleniem.