Wszystko jest już niemal gotowe do inauguracji Europejskiego Dnia Dziedzictwa. Przewodnim tematem tegorocznej edycji będzie niematerialne dziedzictwo kulturowe. Na obszarze całego regionu, organizatorzy przygotowali już aż 60 różnorodnych wydarzeń. Wciąż jednak otwarte są drzwi dla nowych inicjatyw i pomysłów.

Jak co roku, Europejskie Dni Dziedzictwa stanowią ważną inicjatywę, podczas której setki różnych wydarzeń mają miejsce w różnych rejonach naszego kontynentu. Celem tych działań jest promowanie dziedzictwa kulturowego w jego szerokim rozumieniu.

Każda forma aktywności, która ma na celu propagowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, jest kluczowa dla organizatorów. Jednak w 2023 roku szczególnie podkreślany będzie aspekt żywego dziedzictwa.

„To hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Dnia Dziedzictwa, wybrane z uwagi na dwudziestą rocznicę konwencji UNESCO dotyczącej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego” – mówi dr Joanna Banik, która kieruje oddziałem terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu. „Dodatkowo, w Polsce świętujemy również dziesiątą rocznicę utworzenia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Warto zauważyć, że na tej liście znalazło się aż 15 zjawisk z województwa opolskiego. To najwięcej w skali całego kraju.”