W Kluczborku nastąpi wymiana tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne diody LED, dzięki podpisanej umowie pomiędzy władzami miasta a firmą Tauron. Rozwiązanie to pozwoli na zastąpienie 3800 opraw oświetleniowych wykorzystujących technologię rtęciową i sodową przez nowoczesne, ekologiczne oprawy LED.

Zgodnie z planem, koszty związane z tą inwestycją będą pokrywane z oszczędności płynących z redukcji zużycia energii elektrycznej. Jak podkreślił burmistrz Kluczborka, Jarosław Kielar, jest to strategia opłacalna, która zacznie przynosić dochód po pewnym czasie. Konkretnie, 3807 opraw poddanych zostanie modernizacji, a różnica w zużywaniu energii pozwoli na znaczne obniżenie rachunków za prąd – według szacunków nawet o 50%. Pełny zwrot tej inwestycji przewidywany jest w okresie od 7 do 8 lat.

Prace nad zmianą systemu oświetleniowego mają rozpocząć się pod koniec września lub na początku października bieżącego roku i potrwają do połowy stycznia przyszłego roku. To ważny krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej i procesu dbania o środowisko w mieście Kluczbork.