Świętowanie z okazji Jarmarku Ziemi Kluczborsko-Oleskiej „Miodowo-mleczne smaki” za nami. Wydarzenie to, które zostało zorganizowane przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną oraz Powiat Kluczborski, odbyło się w kontekście Europejskich dni Dziedzictwa 2023.

Podczas piątkowych obchodów, które miały miejsce 8 września na rynku w Kluczborku, mogliśmy zobaczyć stoiska ponad 40 wystawców. Byli wśród nich pszczelarze, piekarze, rzemieślnicy oraz różne stowarzyszenia i przedsiębiorstwa. Każdy z nich zaprezentował swoje tradycyjne, lokalne i regionalne produkty. Wśród nich znalazły się między innymi produkty pszczelarskie takie jak miód, a także wyroby mleczne, cukiernicze oraz różnego rodzaju rękodzieła.

Jarmark oficjalnie otworzyli Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski, Lesław Czernik – wicestarosta, członek Zarządu Powiatu Artur Nowak, sekretarz gminy Kluczbork Maciej Tomaszczyk oraz Maria Żurek, która jest Prezesem Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Impreza cieszyła się też obecnością ważnych gości takich jak Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, Burmistrz Kluczborka – Jarosław Kielar oraz Tomasz Krystosek, który pełni funkcję z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.