W Kluczborku świętowano 770 urodziny miasta. Z tej okazji wypuszczono w powietrze około 150 balonów. Początkowo planowano wypuścić aż 770 balonów, jednak wygrały względy ekologiczne.

Dlaczego balony to szkodliwa atrakcja?

Balony wykonuje się z tworzywa sztucznego lub lateksu. Niezależnie od rodzaju, gdy balony zostaną porzucone na zewnątrz, mogą stać się źródłem zanieczyszczeń plastikowych, niszczących ekosystemy wodne i lądowe. Z uwagi na swoją lekkość unoszą się w powietrzu i przemieszczają na duże odległości. Potem opadają na ziemię lub lądują w wodzie. Zostawione na lądzie lub wrzucone do rzek i oceanów, mogą stanowić zagrożenie dla dzikiej fauny, a także przyczyniać się do problemu globalnego zanieczyszczenia plastikiem.

Balony, zwłaszcza te wypełnione helem, są niebezpieczne dla zwierząt, szczególnie ptaków, ryb i morskich ssaków. Zwierzęta te mogą pomylić balony z pożywieniem, co często prowadzi do zablokowania przewodu pokarmowego i śmierci zwierzęcia. Zdarza się, że zwierzęta zaplątują się we wstążki lub sznurki przymocowane do balonów, co skutkuje poważnymi obrażeniami lub uduszeniem.