Uczniowie trzech ośrodków edukacyjnych z Kluczborka, w skład których wchodzą Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół Licealno-Technicznych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, mieli okazję spotkać się i wspólnie czytać „Nad Niemnem” – dzieło Elizy Orzeszkowej. Celem tego spotkania było nie tylko rozwinięcie umiejętności czytania, ale także integracja uczniów.

9 września obchodzone było Narodowe Czytanie, które zorganizowano na terenie całego kraju, również na rynku kluczborskim. Jednakże, młodzież i kadra pedagogiczna z wymienionych wyżej placówek szkolnych zdecydowały o dodatkowej formie integracji podczas tej uroczystości. Zorganizowali oni dodatkową akcję czytelniczą pod hasłem „Zamiast góra, dolina – razem równina”.

„Jesteśmy jednością połączoną przez dobro, które propagujemy poprzez działania takie jak wspólne czytanie 'Nad Niemnem’ Elizy Orzeszkowej. Ten wyjątkowy event zweryfikował nasze przekonanie o tym, że wszyscy mamy możliwość spotykania się w dialogu, który ma moc budować, a nie dzielić. Dowodzi też, że piękno krajobrazu rozwija się tam, gdzie na horyzoncie widnieje postać człowieka” – wyrażają uczniowie Zespołu Szkół Licealno-Technicznych z Kluczborka.