Artykuł napisany we współpracy z firmą OKL TRAVEL – Busy do Niemiec i Holandii z Kluczborka.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wydała w dniu 31 sierpnia oświadczenie o rozpoczęciu procedury przetargowej na realizację projektu budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S11. Projekt ten dotyczy 46-kilometrowego odcinka tej trasy, który rozciąga się od obwodnicy Olesna do Kępna. Według informacji GDDKiA, liczba firm budowlanych zainteresowanych tym kontraktem jest wysoka.

Planowany termin finalizacji prac nad całym odcinkiem S11 w granicach województwa opolskiego został ustalony na cztery lata od daty rozpoczęcia. Obecnie już otwarto obwodnicę Olesna. Na dostępnych mapach można śledzić planowany przebieg drogi ekspresowej od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork aż do Byczyny.

Budowa 46-km odcinka S11 między obwodnicą Olesnem a obwodnicą Kępna ma być realizowana etapami. Planowany odcinek został podzielony na trzy części, które będą budowane kolejno:

  • Kępno – Siemianice (długość: 12,5 km),
  • Siemianice – Gotartów (długość: 22,8 km),
  • Gotartów – początek obwodnicy Olesna (długość: 10,5 km).

Tym samym zaplanowano, że 31 kilometrów nowo budowanej trasy będzie przechodzić przez teren województwa opolskiego.

Agata Andruszewska z GDDKiA w Opolu potwierdziła rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację tego projektu. Poinformowała także o podziale przetargu na trzy części, odpowiadające kolejnym odcinkom drogi.