Powiat kluczborski ma powody do zadowolenia, otrzymał on bowiem fundusze rzędu 1 009 140,74 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Cała suma przeznaczona jest na realizację dwóch znaczących inwestycji drogowych. Wszystko to dzieje się przy współpracy z Gminą Kluczbork. Dwoma arteriami, które zostaną poddane modernizacji są ulica Jana Pawła II w Kluczborku oraz droga numer 1313O w Bąkowie.

Planowana inwestycja na ulicy Jana Pawła II w Kluczborku, będąca częścią sieci dróg powiatowych pod numerem 2128O, skupi się na przebudowie odcinków dróg. Prace obejmować będą między innymi miejscowe przejścia dla pieszych oraz przejazd rowerowy. W ramach tych prac, przejścia zostaną odpowiednio doświetlone, a nawierzchnia ulegnie zmianie na czerwoną. Dodatkowo przewidziane jest poprawienie i uzupełnienie oznakowania. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2024 roku.

Druga inwestycja dotyczy drogi powiatowej numer 1313O, gdzie przewiduje się budowę ścieżki dla pieszych w miejscowości Bąków. W ramach modernizacji, pierwotna droga zostanie uzupełniona o nową ścieżkę dla pieszych. Planowany jest jej przebieg bezpośrednio przy krawędzi jezdni, na odcinku od skrzyżowania z DP 1314O do skrzyżowania z drogą gminną – ulicą Kasztanową. Ścieżka ta ma na celu połączenie centrum wsi z Publiczną Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym. Tak jak w przypadku pierwszej inwestycji, termin jej zakończenia zaplanowany został na jesień 2024 roku.