Kluczborkowi przyznano dotacje na renowacje zabytków na łączną kwotę ponad 70 tysięcy złotych. Kwota ta znajduje się na 4 umowach w temacie renowacji i zabezpieczenia zabytków, które włączył marszałek regionu Andrzej Buła.

Marszałek regionu złożył serdeczne gratulacje dla ogromnej grupy osób, dzięki którym przyznanie tych dotacji było możliwe. Był to szereg stowarzyszeń, osób prywatnych i fundacji, które dbają o trudny i czasochłonny proces renowacji zabytków.

Andrzej Buła obiecał, że w kolejnych latach wsparcie w tym temacie również będzie wysokie. Przykładami renowacji są konkretne elewacje, remont części składowych kościołów i inne. Szczególnej uwadze poddane zostały zabytkowe, drewniane kościoły. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie przyznano w tym roku w sumie 28 tysięcy złotych. Celem ma być renowacja dwóch kościołów – bryły kościoła w Gierałcicach oraz witraży kościoła w Byczynie.

Kolejna dotacja została przyznana Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Szkoła otrzymała ponad 40 tysięcy złotych na remont przeszklonego zadaszenia pomiędzy budynkami, które aktualnie jest w fatalnym stanie. Ponadto wymiana jest kosztowna i skomplikowana, bo głównymi elementami do wymiany są tzw. luksfery.

Budowa budynków aktualnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących na ul. Mickiewicza w Kluczborku rozpoczęła się 8 września 1865 roku. Zakończyła się 13 maja 1870 roku pomimo trudności. Początkowo budynek pełnił funkcję Seminarium Nauczycielskiego. Dopiero po I wojnie światowej decyzją władz miejskich przeprowadzono gruntowną przebudowę budynków. Przebudową zarządzał dr Kellermann, dzięki któremu powstała sala gimnastyczna oraz płaskorzeźby z obecnej auli. Dlatego do wyremontowanego budynku przeniesiono siedzibę gimnazjum z ul. Opolskiej w 1926 roku. Gimnazjum nadano imię Gustawa Freytaga, popularnego pisarza, syna burmistrza Kluczborka. Ponadto prym w nauczaniu wiodły kierunki humanistyczne.

W roku 1995 Liceum Ogólnokształcące obchodziło 50-lecie istnienia, podczas którego nadano szkole imię Adama Mickiewicza oraz ustawiono jego pomnik.