Gmina Kluczbork złożyła oficjalne podanie do Ministerstwa Sportu w piątek 26.04, ubiegając się o środki na realizację projektu budowy lodowiska. Wszystko odbywa się za pośrednictwem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Całkowity koszt inwestycji to około 2,2 miliona złotych. Samorząd lokalny ma nadzieję na zdobycie dofinansowania pokrywającego połowę tej kwoty.

Jarosław Kielar, burmistrz miasta, wskazał potencjalną lokalizację nowego obiektu. – Planujemy zbudować lodowisko na terenie boiska przy ulicy Wolności 18, gdzie obecnie znajduje się szkoła muzyczna – powiedział.

Dodatkowo, burmistrz zauważył, że w procesie składania wniosków o dotacje istnieją specjalne kryteria faworyzujące miasta powiatowe nieposiadające lodowisk. Dzięki temu, istnieje szansa, że nowe lodowisko zostanie wybudowane najpóźniej do 2026 roku. Lokalizacja na osiedlu, w pobliżu dużej szkoły z odpowiednim zapleczem, według burmistrza, jest idealna.

Warto dodać, że wcześniej na tej samej działce przy ulicy Wolności 18 funkcjonowało publiczne gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II.