Wicewojewoda Piotr Pośpiech formalnie poinformował o swojej decyzji, aby w nadchodzących wyborach samorządowych kandydować na stanowisko burmistrza miasta Kluczbork. Wśród głównych celów jego platformy wyborczej znajduje się ożywienie gospodarcze miasta, budowa nowych mieszkań i hali targowej, modernizacja infrastruktury drogowej oraz wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla lokalnej społeczności. Nie zapomina także o kluczowej roli inwestycji w sektor zdrowia, konkretnie w lokalny szpital.

Rzecznik Pośpiecha wyraził swoją silną zażyłość z miejscowością Kluczbork, podkreślając fakt, że jest tu urodzony i wychowany, a przez lata pracował na rzecz rozwoju tego miejsca. „Mam poczucie, że całe moje życie było przygotowaniem do objęcia stanowiska burmistrza Kluczborka” – stwierdził Piotr Pośpiech. Jego doświadczenie samorządowe wynosi 25 lat, z czego 8 lat pełnił funkcję skarbnika powiatu, przez 12 lat był starostą a ostatnie 5 lat zapoznawał się z funkcjonowaniem gminy Łubniany w roli sekretarza.

Pośpiech wystartuje w wyborach pod sztandarem własnego komitetu wyborczego, nazwanego „Stąd Jesteśmy”. Na listach kandydatów figuruje ponad 50 osób. Komitet proponuje swoich kandydatów do rady gminy, jak również do rady powiatu. Reprezentują oni różnorodne środowiska – od prawicowych, przez mniejszość niemiecką, aż po liberałów.