Na terenie administracyjnym gminy Kluczbork pojawiła się pierwsza instalacja fotowoltaiczna. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, które ma na celu zaspokojenie energetycznych potrzeb jednego z budynków samorządowych, a mianowicie krytej pływalni. Gmina Kluczbork w ten sposób stawia na zrównoważone źródła energii i działa na rzecz ekologicznej przyszłości.

Jednak ambicje gminy Kluczbork w zakresie wykorzystania energii słonecznej sięgają jeszcze dalej. W chwili obecnej realizowany jest montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta. Działania te wprowadzane są w celu dalszego promowania odnawialnych źródeł energii i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Dodatkowo, gmina Kluczbork podjęła inicjatywę utworzenia klastra energii. W skład tego zrzeszenia wchodzą nie tylko samorządy powiatu kluczborskiego, ale również jedna ze spółek gminnych. To pokazuje zaangażowanie i długofalowe plany gminy Kluczbork w zakresie promocji i rozwoju zrównoważonej energii.