Planowane zakończenie prac modernizacyjnych na parkingu i jego otwarcie dla użytkowników przewidziane jest na 20 listopada. Nowy harmonogram wynika z konieczności dokonania zmian w projekcie sieci energetycznej zaplanowanej przez firmę Tauron, która przebiega pod terenem odnawianego obiektu. Do tego dochodzi wymóg usprawnienia systemu kanalizacji deszczowej, który obecnie ma problem z prawidłowym odprowadzaniem wody, szczególnie przy ulicy Katowickiej.

Zależy nam, by przypomnieć, że kluczowym założeniem całego procesu remontowego jest zwiększenie ilości dostępnych miejsc parkingowych. Po ukończeniu prac ich liczba wzrośnie do 156.

Warto również dodać, że pierwsza godzina pobytu na parkingu będzie dla klientów urzędu bezpłatna. Za każdą następną godzinę użytkowania trzeba będzie jednak zapłacić.