W bieżącym roku, decyzją komisji stypendialnej, czterem studentom studiów medycznych zostały przydzielone stypendia. Na tę czwórkę składają się trzy osoby kształcące się na kierunku pielęgniarstwo oraz jedna osoba studiująca na kierunku medycyna.

Warto przypomnieć, że inicjatywa wypłacania gminnych stypendiów jest skierowana do studentów studiów medycznych, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego. Kluczowym warunkiem jest zobowiązanie do podjęcia pracy w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kluczborku po ukończeniu studiów. Jak podkreśla burmistrz Kluczborka, Jarosław Kielar, taka forma wsparcia ma na celu aktywne wspomaganie lokalnego centrum zdrowia w poszukiwaniu kwalifikowanej kadry medycznej.

Kolejny etap procesu odbioru stypendiów przewidziany jest na dzisiejsze popołudnie. W Urzędzie Miasta planowane jest podpisanie umów stypendialnych oraz wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie wsparcia finansowego.