Minister edukacji, Przemysław Czarnek, po raz pierwszy pojawił się w powiecie kluczborskim na spotkaniu z mieszkańcami. Spotkanie zorganizowano w kluczborskim ratuszu w sobotę 10 grudnia. Wydarzenie przyciągnęło przede wszystkim mieszkańców gmin sąsiadujących z Kluczborkiem.

Pierwsza wizyta ministra edukacji w powiecie kluczborskim

Przemysław Czarnek, minister edukacji od 2020 roku, dotąd nie był w powiecie kluczborskim z oficjalną wizytą. Spotkanie, które miało miejsce 10 grudnia, jest więc pierwszą wizytą ministra edukacji w powiecie. Spotkanie przyciągnęło spore grono zainteresowanych, głównie z gmin sąsiadujących z Kluczborkiem. Zebrani mieli dużo pytań o inwestycje, rozwój szkół, a także dzielili się problemami związanymi z edukacją i nie tylko. Minister odpowiadał na pytania i dodatkowo przygotował specjalne przemówienie dotyczące działalności obecnego rządu na rzecz oświaty. Czarnek poruszył również temat wojny i związanych z tym problemów w zakresie energetyki i finansów. Niewykluczone, że w przyszłości minister edukacji pojawi się w powiecie z kolejną wizytą.