Życie osób z niepełnosprawnościami nie jest łatwe i stawia wyzwania, którym nie sposób sprostać,  opierając się na samej sile woli. Miasta w Polsce dopiero od kilkunastu lat modernizują miejsca użyteczności publicznej i starają się być bardziej przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Z kolei kwestia mieszkań i aktywności zawodowej jest jeszcze trudniejsza, jednak władze Kluczborka postanowiły to zmienić.

Ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami w remoncie

W Kluczborku, przy ulicy Sienkiewicza działa specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, który bez wątpienia wymaga modernizacji. Miasto pozyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu i dołożyło własne środki, by ostatecznie przeznaczyć 4,5 mln zł na remont budynku.

Ośrodek zyska nowe wejścia, dostosowane łazienki i sale lekcyjne, a także nowy sprzęt do nauki. W ten sposób uczniowie w różnym wieku zyskają dostęp do komfortowej placówki edukacyjnej, co z pewnością przyniesie im sporo korzyści. Osoby z niepełnosprawnościami także chcą się rozwijać, uczyć, spotykać ze znajomymi i pracować. Niestety w wielu miejscach dostęp do tak oczywistych aktywności jest mocno ograniczony.

Miasto jakiś czas temu skończyło także remont Zakładu Aktywizacji Zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Tu z kolei mamy do czynienia z usprawnieniami kierowanymi do osób dorosłych. Dzięki ZAZ osoby z niepełnosprawnościami mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia, zarabianie na siebie i zaspokajanie swoich potrzeb społecznych.

Małymi krokami do przodu

Renty i rozmaite formy finansowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami są niestety znikome. Zwłaszcza teraz w dobie inflacji i powszechnej drożyzny, utrzymanie się ze skromnej renty nie wchodzi w grę. Warto wspomnieć, że osoby z niepełnosprawnościami często muszą opłacać także rehabilitację i leki. Tym samym w zdecydowanej większości takie osoby muszą polegać na rodzinie.

Nie mamy wpływu na to, co nas spotyka w życiu, dlatego każdy powinien mieć dostęp do pracy lub renty, która pokryje w pełni podstawowe potrzeby. Powoli sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce się zmienia, chociaż przed nami jeszcze długa droga.