Z dniem 1 czerwca, Dariusz Mazurczak, dotychczasowy wicedyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, powierzy swoje umiejętności i doświadczenie nowej roli jako wiceburmistrz Kluczborka. Jest to strategiczny przepływ pracowników z jednej instytucji do drugiej.

Mazurczak jest nie tylko liderem Koalicji Obywatelskiej w Kluczborku, ale teraz będzie pełnić kluczową rolę w administracji miejskiej. Roman Kamiński pozostaje na swoim stanowisku jako drugi wiceburmistrz. Ich zwierzchnikiem, burmistrzem Jarosławem Kielarem, podkreśla jednak istotność posiadania dwóch zastępców na tym stanowisku, biorąc pod uwagę rozmiar gminy.

Główny urzędnik miasta Kluczbork, uznał tę zmianę za wynik postwyborczych negocjacji politycznych. Istotną rolę odegrał tu fakt, że komitet burmistrza wprowadził do rady miejskiej dziewięciu radnych, lecz potrzebował sojusznika politycznego dla pełnej skuteczności. Okazało się, że takim sojusznikiem będzie Koalicja Obywatelska, która posiada czterech radnych.

Kielar zaznacza, że po rezygnacji poprzedniego wiceburmistrza, pana Morawca, nie było dla niego priorytetem natychmiastowe powołanie drugiego zastępcy. Miał świadomość, że nadchodzące wybory mogą przynieść koalicyjne przetasowania, które ostatecznie mogą zaowocować potrzebą obsadzenia tej roli przez sojusznika politycznego. Również z perspektywy wieloletniej pracy na rzecz Kluczborka, burmistrz jest przekonany o konieczności posiadania dwóch zastępców na swoim stanowisku.