Na terenie Kluczborka, w planach jest uruchomienie stacji do ładowania elektrycznych pojazdów. Właśnie takie rozwiązanie zostanie zaimplementowane na siedmiu gminnych parkingach w tym mieście.

Decyzja o bezprzetargowej dzierżawie gruntów pod montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych została podjęta przez radnych miejscy w trakcie ostatniej sesji. Działki te będą dzierżawione od jednego z przedsiębiorstw.

Prezydent miasta Kluczbork, Jarosław Kielar, informuje, że możliwe będzie ładowanie „elektryków” w różnych miejscach. Miejsca te to między innymi Rynek, obszar za ratuszem, a także parkingi przy ulicach Moniuszki, Jana Pawła II oraz Kościuszki.

Firma odpowiedzialna za budowę stacji ładowania ma na swoich barkach wszystkie formalności związane z energetyką i lokalizacją. Zgodnie z przewidywaniami, użytkownicy tych stacji będą musieli pokryć koszt ładowania swoich pojazdów. Planowane są różnorodne stacje – niektóre będą wyposażone w dwa stanowiska, część będzie posiadać szybsze ładowarki, inne wolniejsze. Powoduje to, że różnice między stacjami wynikać będą głównie z możliwości przyłączeniowych.

Wstępne założenia przewidują, że instalacja i uruchomienie stacji do ładowania samochodów elektrycznych najbardziej prawdopodobnie nastąpi na wiosnę przyszłego roku.