Planowany termim zakończenia renowacji parkingu przy siedzibach zarówno Urzędu Miejskiego, jak i Starostwa Powiatowego w Kluczborku uległ zmianie. Wstępny harmonogram przewidywał finalizację prac do końca sierpnia. Remont rozpoczął się w czerwcu, co spowodowało tymczasowe wyłączenie parkingu z użytku dla kierowców.

Maciej Sitek, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kluczborku, podkreśla, że główną motywacją za podjęciem prac remontowych było zwiększenie dostępnej liczby miejsc parkingowych. Po zakończeniu remontu, liczba miejsc wzrośnie do 156, co stanowi podwojenie obecnej pojemności parkingu.

Projekt renowacji parkingu wpisuje się w szerszy plan działań obejmujących budowę ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ulicy Byczyńskiej oraz modernizację dróg przy ulicach Ks. Skargi i KS. Skorupki. Gmina Kluczbork dofinansowała te inwestycje kwotą 5 milionów złotych, uzyskanymi dzięki programowi Polski Ład.

Niestety harmonogram prac uległ zmianie i parking pozostanie zamknięty dłużej niż zakładano. Wynika to z konieczności skonsultowania z firmą Tauron modyfikacji projektu sieci energetycznej biegnącej pod obszarem parkingu oraz naprawy niedrożnej sieci kanalizacyjnej deszczowej przy ulicy Katowickiej. Nowy termin finalizacji prac ustalono na 31 października.

W chwili obecnej jedynie osoby niepełnosprawne mogą korzystać z terenu dziedzińca urzędu jako miejsca parkingowego. Po zakończeniu remontu, pierwsza godzina parkowania będzie bezpłatna. W przypadku konieczności pozostawienia pojazdu na parkingu dłużej, kierowcy zostaną obciążeni opłatą.