W ramach działań na rzecz wsparcia kluczborskiego Powiatowego Centrum Zdrowia, gmina rozpoczęła czwartą już edycję procedury naboru na stypendia. Te skierowane są do studentów kierunków medycznych, z naciskiem na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Celem tych starań jest przyciągnięcie absolwentów do podjęcia pracy w miejscowym szpitalu.

Stypendium dla studentów medycyny wynosi 2000 zł miesięcznie, a jest przyznawane przez okres roku akademickiego. Natomiast studenci pielęgniarstwa bądź ratownictwa medycznego mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł lub 1200 zł miesięcznie. Przy tym warto zauważyć, że te formy pomocy nie wykluczają się wzajemnie – beneficjenci stypendiów Gminy Kluczbork mogą jednocześnie korzystać z innych form wsparcia, jak choćby stypendiów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wszelkie informacje dotyczące procedury aplikacyjnej oraz niezbędne do wnioskowania dokumenty można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej gminy. W razie jakichkolwiek wątpliwości, gmina zaleca bezpośredni kontakt z Wydziałem Promocji i Rozwoju Gminy.